Tin Khác

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY XÉT TUYỂN BỔ SUNG, ĐỢT 1 - NĂM 2016

  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:  112 /TB-ĐHCĐ                                                        Hà Nội, ngày  21  tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

XÉT TUYỂN BỔ SUNG, ĐỢT 1 - NĂM 2016

 

Trường Đại học Công đoàn (ký hiệu trường: LDA) thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy xét tuyển bổ sung, đợt 1 - năm 2016 như sau:

I. CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN BỔ SUNG:

4 ngành với 141 chỉ tiêu (bằng 7% tổng số chỉ tiêu). Cụ thể:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển truyền thống

Tổ hợp môn

xét tuyển mới

Chỉ tiêu
(Dự kiến)

I.

Trình độ Đại học:

 

 

 

141

1

Bảo hộ lao động

D850201

Toán + Lý + Hóa (Khối A00)
Toán + Lý + Anh (Khối A01)

 

57

D850201M

 

Toán + Anh + Văn

(Khối D01)

06

6

Quan hệ lao động

D340408

Toán + Lý + Hóa (Khối A00)
Toán + Lý + Anh (Khối A01)
Toán + Anh + Văn (Khối D01)

 

24

7

Xã hội học

D310301

Văn + Sử + Địa (Khối C00)
Toán + Anh + Văn (Khối D01)

 

29

D310301M

 

Toán + Lý + Anh

(Khối A01)

03

8

Công tác xã hội

D760101

Văn + Sử + Địa (Khối C00)
Toán + Anh + Văn (Khối D01)

 

20

D760101M

 

Toán + Lý + Anh

(Khối A01)

02

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG:

1. Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online): Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn và thực hiện các bước theo hướng dẫn để đăng ký xét tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện:

* Địa chỉ nhận hồ sơ: Thí sinh đăng ký xét tuyển gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công đoàn; số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 043.8574419; 043.5335300.

* Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 21/8/2016 đến 17h00 ngày 31/8/2016 (tính ngày theo dấu bưu điện).

3. Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường Đại học Công đoàn:

* Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 1 - nhà B - Trường Đại học Công đoàn; số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 043.8574419; 043.5335300.

* Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 21/8/2016 đến 17h00 ngày 31/8/2016 vào giờ hành chính các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật). Buổi sáng từ 8h00 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h00.

III. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ, LỆ PHÍ VÀ NGUYÊN TẮC, CHỈ SỐ PHỤ VÀ MỨC CHÊNH LỆCH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN.

Qui định như xét tuyển đợt 1, năm 2016

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

IV. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đợt xét tuyển: BỔ SUNG ĐỢT 1

Họ và tên thí sinh: …………………………………… Giới tính:…………. ….........

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………...………………….............

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ĐKXT:      

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

Diện "Ưu tiên xét tuyển":

 

   Đối tượng:

 

 

     Loại giải, huy chương:

 

Môn đoạt giải: .....................................................................................................................

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: ....................................................................................

.................................................................................Số điện thoại:  ......................................

Email: ………………………………………………………………………………...

Chế độ ưu tiên:        Khu vực tuyển sinh:       Đối tượng ưu tiên tuyển sinh

Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia: 

Đăng ký xét tuyển vào:

Mã trường

L

D

A

Tên trường: Trường Đại học Công đoàn

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành: …….........……. Mã ngành....... ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...................................

2. Nhóm ngành/Ngành: ………........…. Mã ngành........ ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:...................................

Có đăng ký xét tuyển vào trường khác:

 

 

Mã trường

 

 

 

Tên trường: ………………………………………..

                                                   ..........., ngày     tháng       năm 2016

                                                               NGƯỜI ĐĂNG KÝ

                                                                 (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

v. HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Số báo danh, số CMNN:

Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự thi.

2. Mã ĐKXT:

Ghi chính xác mã đăng ký xét tuyển được quy định trong Giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh.

3. Mục "Đề nghị trường điều chỉnh chế độ ưu tiên":

Nếu thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên (so với thông tin trong Phiếu ĐKDT), cần đánh dầu "X" vào ô tương ứng và trong mục "khu vực ưu tiên" điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, KV2 hoặc  KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình; trong mục "đối tượng ưu tiên"  điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì không điền).

4. Mục "Diện ưu tiên xét tuyển":

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh, khi ĐKXT vào trường cần đánh dấu "X" vào ô bên cạnh đồng  thời:

a) Điền  sau mục "Đối tượng" một trong các ký hiệu từ 01 đến 04 theo quy định sau:

- Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: 01;

- Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia:02;

-  Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm: 03;

- Thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia: 04.

b) Điền sau mục "Loại giải, Huy chương": giải, huy chương mình đã đạt được;

c) Điền sau mục "Môn đoạt giải": môn học hoặc môn thể thao đã đoạt giải hoặc huy chương. Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, ghi tóm tắt tên đề tài đã đoạt giải.

5. Thí sinh khẳng định lại chế độ ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng tuyển sinh. Nếu chế độ ưu tiên khác so với hồ sơ đăng ký dự thi thì phải đánh dấu vào ô ”Chế độ ưu tiên có thay đổi so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia”. Thí sinh chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin này.

6. Mục "Các nguyện vọng đăng ký":

Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ tất cả các nguyện vọng. Những nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định.

7. Mục "Có đăng ký xét tuyển vào trường khác"

- Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển vào 1 trường hoặc 1 nhóm trường: không điền thông tin vào mục này;

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào 2 trường hoặc 1 trường và 1 nhóm trường: đánh dấu "X" vào ô bên cạnh và điền đầy đủ các thông tin về trường thứ 2 mà thí sinh đăng ký xét tuyển.

 

 

Tin liên quan
Top