Tin Khác

KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 403 nhà A, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn -  Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 043 8574151/5334225

Email:            kgdtx@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung: 

    Năm 1974, trên cơ sở đào tạo các lớp cán bộ sơ cấp, trung cấp Công đoàn hệ Tại  chức tại các địa phương, công tác đào tạo tại chức của Trường Đại học Công đoàn do 1 đồng chí Phó giám đốc phụ trách. Đến năm 1981 khoa Tại chức được thành lập và chiêu sinh lớp đại học tại chức khóa1 và  Khóa 2. Năm 1993, Sau khi Trường hòa nhập hệ thống giáo dục quốc gia (19/5/1992), do khó khăn tuyển sinh nên Khoa Tại chức nhập về phòng Đào tạo. Đến 1/4/2000. Phát triển đào tạo hệ Tại chức nên Nhà Trường đã tái lập lại khoa Tại chức. Đến 1/6/2009. Sát nhập khoa Liên thông với khoa Tại chức thành khoa Giáo dục thường xuyên.

   Số lượng cán bộ của khoa hiện nay là 11 người, được Hiệu trưởng Nhà trường giao đảm nhiệm từ công tác tuyển sinh, đến tổ chức quản lý quá trình đào tạo các lớp vừa làm, vừa học và các lớp Liên thông tại Trường,  tại các địa phương trong cả nước.  Hiện tại đang quản lý 27 lớp = 1500 sinh viên. Trong đó, các lớp vừa làm vừa học = 14 lớp luật;  4 lớp công tác xã hội;  6 lớp quản trị kinh doanh; 3 lớp liên thông.              

   Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, khoa sẽ tiếp tục mở các lớp vừa làm vừa học, liên thông trên địa bàn cả nước, hàng năm phấn đấu tuyển trên 1000 sinh viên vào các hệ đào tạo.

3. Ban Chủ nhiệm khoa

  • Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa : ThS. Phan Doãn Chiến

                     Email: chienpd@dhcd.edu.vn

 

4. Chức năng, nhiệm vụ

 

 Khoa có nhiệm vụ quản lý sinh viên hệ vừa học vừa làm thuộc các ngành đào tạo trong trường.

5. Đào tạo

Trình độ đại học ngành:   Quản trị  kinh doanh ; Quản trị nhân lực; Công tác xã hội; Bảo hộ lao động; Luật; Xã hội học; Kế toán; Tài chính – ngân hàng

- Thời gian đào tạo:    4,5 năm

- Hệ đào tạo: Vừa học vừa làm

 

6. Thành tích - khen thưởng

 

Các lớp đại học vừa làm vừa học do Khoa Tại chức quản lý liên kết với tất cả các trường Cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường đào tạo cán bộ Công đoàn trên cả nước.  

Tin liên quan
Top