Tin Khác

KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 413 nhà A, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn -  Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024 35334401/5334225

2. Giới thiệu chung

Năm 1974, trên cơ sở đào tạo các lớp cán bộ sơ cấp, trung cấp Công đoàn hệ Tại  chức tại các địa phương, công tác đào tạo tại chức của Trường Đại học Công đoàn do 1 đồng chí Phó giám đốc phụ trách. Đến năm 1981 khoa Tại chức được thành lập và chiêu sinh lớp đại học tại chức khóa1 và  Khóa 2. Năm 1993, Sau khi Trường hòa nhập hệ thống giáo dục quốc gia (19/5/1992), do khó khăn tuyển sinh nên Khoa Tại chức nhập về phòng Đào tạo. Đến 1/4/2000. Phát triển đào tạo hệ Tại chức nên Nhà Trường đã tái lập lại khoa Tại chức. Đến 1/6/2009. Sát nhập khoa Liên thông với khoa Tại chức thành khoa Giáo dục thường xuyên.

Đã và đang quản lý đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh 127 lớp; ngành Luật 15 lớp; ngành Công tác xã hội 04 lớp; ngành Bảo hộ lao động 03 lớp; ngành Xã hội học 01 lớp.

Quản lý đào tạo Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Kế toán 33 lớp; trung cấp lên cao đẳng ngành Kế toán 11 lớp, ngành Tài chính ngân hàng 06 lớp; cao đẳng lên đại học ngành Kế toán 13 lớp, ngành Quản trị kinh doanh 03 lớp, ngành Tài chính ngân hàng 03 lớp.

3. Ban Chủ nhiệm khoa

Phó Phụ trách khoa: Ths. Phan Doãn Chiến

                     Email: chienpd@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông theo hình thức vừa làm vừa học.

Chủ động tìm hiểu và khai thác nhu cầu đào tạo ở các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương. Hướng dẫn làm thủ tục tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học, liên thông vừa làm vừa học trình độ đại học, tổ chức thi tuyển sinh.

Phối hợp các bộ phận soạn thảo hợp đồng liên kết đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa, lịch giảng, mời giảng viên, tổ chức thi học kỳ

Quản lý, theo dõi lịch giảng, chất lượng giảng dạy, đề cương bài giảng. Quản lý, theo dõi việc học tập của sinh viên vừa làm vừa học thuộc các ngành đào tạo của trường đại học Công đoàn.

Lập kế hoạch thi, viết khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp trình Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp. Làm thủ tục cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho sinh viên.

5. Đào tạo

- Ngành đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học: Quản trị  kinh doanh; Quản trị nhân lực; Công tác xã hội; Bảo hộ lao động; Luật; Xã hội học; Kế toán; Tài chính – ngân hàng.

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động và học sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Ngành đào tạo liên thông vừa làm vừa học trình độ đại học: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Công tác xã hội; Bảo hộ lao động; Luật; Xã hội học; Kế toán; Tài chính – ngân hàng.

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng khối ngành.

 6. Thành tích, khen thưởng

·        Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động và xây dựng tổ chức công đàon vững mạnh năm 2015

·        Đã có thành tích trong xây dựng và phát triển trường Đại học Công đoàn năm 2006 và 2016

·        Bằng khen của Tổng liên đoàn: Đã có thành tích quản lý đào tạo lớp Đại học phần công đoàn do Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Trường Đại học Công đoàn phối hợp tổ chức năm 2004

 

 

Tin liên quan
Top