Tin Nổi bật

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (ĐỢT 1)

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2017                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                              Hà Nội, ngày 30  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (ĐỢT 1)

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

 

TT

Ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp

môn thi

Điểm

Trúng tuyển

Theo Quy chế Tuyển sinh: điểm c, khoản 1, Điều 13 quy định (*)

1

Quan hệ lao động

52340408

A00, A01, D01

16.25

TTNV<=2

2

Bảo hộ Lao động

52850201

A00, A01, D01

15.50

TTNV<=2

3

Quản trị Kinh doanh

52340101

A00, A01, D01

20.50

TTNV<=2

4

Quản trị nhân lực

52340404

A00, A01, D01

20.25

TTNV<=4

5

Kế toán

52340301

A00, A01, D01

20.75

TTNV<=3

6

Tài chính Ngân hàng

52340201

A00, A01, D01

19.75

TTNV<=9

 

7

Xã hội học

52310301

A01, D01

20.50

TTNV<=6

C00

21.50

8

Công tác xã hội

52760101

A01, D01

21.75

TTNV<=1

C00

22.75

9

Luật

52380101

A01, D01

23.75

TTNV<=3

C00

24.75

 

Ghi chú:    

- (*) Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng (TTNV) cao hơn. (Ví dụ: ngành Quan hệ lao động, thí sinh có tổng điểm là 16.25  đăng ký TTNV trên phiếu đăng ký nguyện vọng là 1 và 2 sẽ trúng tuyển; còn thí sinh đăng ký TTNV từ nguyện vọng 3 trở đi sẽ không trúng tuyển)   

Danh sách thí sinh trúng tuyển. XEM Ở ĐÂY          

- Thí sinh có tên trong danh trúng tuyển, từ ngày 01/8 đến 17h ngày 07/8/2017, nếu nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tại Trường sẽ nhận Giấy báo nhập học tại phòng B101 (Nhà B). Thí sinh gửi bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện, Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện (trong trường hợp không nhận được Giấy báo nhập học, thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đến làm thủ tục nhập học theo thời gian đã thông báo).

- Thời gian nhập học: từ ngày 12/8 đến ngày 14/8/2017.                    

- Mọi thông tin xin liên hệ: 0243.8574419; 0243.8573204; 0243.8512713.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Tin liên quan
Top