Tin Hoạt động

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG CHẮN SÓNG ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP BẰNG VẬT LIỆU NANO CARBON”

        Ngày 06/10/2016, tại Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật – Bảo hộ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo màng chắn sóng điện từ tần số công nghiệp bằng vật liệu nano carbon” cấp Tổng Liên đoàn do Trường Đại học Công đoàn chủ trì, mã số: NVKHCN – 214/01/TLĐ. Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do Tiến sĩ. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật – Bảo hộ lao động làm Chủ tịch Hội đồng.

            Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, Tiến Sĩ. Vũ Văn Thú –Trưởng Khoa Bảo hộ Lao động, Trường Đại học Công đoàn, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt đề tài gồm những nội dung sau:  Đặt vấn đề; tổng quan; thực nghiệm; kết quả thực hiện đề tài và kết luận.

Đồng thời, Tiến Sĩ. Vũ Văn Thú cũng trình bày mục tiêu, phương pháp luận, cách tiếp cận, các nội dung nghiên cứu chính và những kết quả đã đạt được. Cụ thể: Đề tài đã xây dựng được quy trình và chế tạo màng chắn sóng điền từ tần số công nghiệp bằng vật liệu nano carbon; đã chế tạo được màng chắn sóng điện từ trên cơ sở vật liệu bột carbon, epoxy và bột đồng với khả năng che, chắn sóng điện từ là 25dB khi hàm lượng đồng và carbon là 10 Wt.%. Dựa vào kết quả nghiên cứu của đề tài đã chứng minh tiền năng ứng dụng to lớn loại vật liệu nano carbon cho mục đích che chắn sóng điện từ, ứng dụng che chắn thiết bị, bảo đảm an toàn cho con người và môi trường khỏi những tác hại do sóng điện từ gây ra.

Hội đồng đánh giá đây là đề tài có tính mới, giá trị khoa học và thực tiễn cao; hội đồng hoàn toàn nhất trí đánh giá kết quả thực hiện đề tài đoạt loại Khá.

 Dưới đây là một số hình ảnh

Ban Biên tập

 

Tin liên quan
Top