Tin Hoạt động

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN “GIẢI PHÁP CHUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN SANG CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ”

         Ngày 22/12/2016, tại Trường Đại học Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Giải pháp chuyển Trường Đại học Công đoàn sang chế độ tự chủ”, mã số: XH/TLĐ.2015.08, do PGS.TS. Phạm Văn Hà làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm có 5 thành viên do TS. Nguyễn Văn Ngàng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ tịch hội đồng.

         Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, TS. Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, thư kí đề tài đã báo cáo tóm tắt đề tài; đồng thời, TS. Nguyễn Đức Tĩnh cũng trình bày các nội dung nghiên cứu chính và những kết quả đã đạt được. Cụ thể: Đề tài đánh giá thực trạng mức độ đáp ứng yêu cầu tự chủ của Trường Đại học Công đoàn, từ đó đề xuất giải pháp nhằm xây dựng Trường Đại học Công đoàn thành trường đại học tự chủ vào năm 2017 và điều kiện để thực hiện các giải pháp trên.

Hội đồng đánh giá đây là đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Kết quả đề tài đạt loại Xuất sắc.

 Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

Ban Biên tập

Tin liên quan
Top