Bảng vàng thành tích

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2015 - 2016

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2015 - 2016

1. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 2.KHOA XÃ HỘI HỌC 

3. KHOA LUẬT

4. KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

5. KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG

6. KHOA KẾ TOÁN

7. KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

8. KHOA CÔNG ĐOÀN (QUAN HỆ LAO ĐỘNG)

9. KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

 

 

Tin liên quan
Top