Trang chủ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII VÀ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA "NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường đại học và cao đẳng về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Công văn số 140-KH/ĐĐTLĐ ngày 28/12/2016 của Đảng đoàn Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ"; Ngày 11 tháng 1 năm 2017, tại Hội trường A Trường Đại học Công đoàn, Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tới dự hội nghị có các đảng viên thuộc 26 chi bộ trong Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn. Hội nghị đã nghe báo cáo viên PGS.TS.Phạm Xuân Mỹ- Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tế Nhà trương và bộ phận mình, xác định rõ những nhiệm vụ, việc làm cấp bách, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXII.

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

Tin liên quan
Top