Tin Khác

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ GIẤY BÁO NHẬP HỌC VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2016

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v trả giấy báo nhập học và xét tuyển bổ sung

 

1.     TRẢ GIẤY BÁO NHẬP HỌC:

Những thí sinh đã có tên trong danh sách trúng tuyển (Đợt 1) nộp Giấy chứng nhận kết quả thi do các Trường đại học cấp (BẢN GỐC) về trường Đại học Công đoàn để nhận Giấy báo nhập học, qua 2 hình thức:

- Hình thức 1: Trực tiếp đến trường Đại học Công đoàn (Địa chỉ: phòng B101 - tầng 1 nhà B - Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

- Hình thức 2: Qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên). Địa chỉ nhận: Trường Đại học Công đoàn - Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

2.     XÉT TUYỂN BỔ SUNG:

Ngày 21/8/2016, căn cứ vào tình hình thực tế số lượng thí sinh trúng tuyển (Đợt 1) xác nhận nhập học. Nếu còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung. Chi tiết xem tại website: http://dhcd.edu.vn

 

                                                         HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Top