Nghiên cứu Khoa học

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015 – 2016

TT

TÊN HỘI ĐỒNG

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG

ĐỊA ĐIỂM,

THỜI GIAN

1

Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa TCNH

-         PGS,TS. Đinh Thị Mai (chủ tịch HĐ).

-         ThS. Nguyễn Ngọc Trường (Thư kí).

-         TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan (Phản biện).

-         TS. Đỗ Thị Tuyết (Phản biện).

-         TS. Vũ Thị Kim Anh (ủy viên)

Phòng A101, lúc 14h30 (thứ 3) ngày 14/6/2016.

2

Hội đồng nghiệm thu đề tài BM.Kinh tế

-   TS. Dương Thị Thanh xuân (Chủ tịch HĐ ).

-   ThS. Nguyễn Ngọc Trường (Thư kí).

-   TS. Phùng Thế Hùng (Phản biện).

-   TS. Đỗ Thị Vân Anh (Phản biện).

-   ThS. Nguyễn Xuân Hòa (Ủy viên).

Phòng A101, lúc 8h00 (thứ 6) ngày 17/6/2016,

Tin liên quan
Top