Đoàn thể

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TUYÊN TRUYỀN ỨNG DỤNG BLUEZONE

Xem tiếp...

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NHẬN BẰNG KHEN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN VÀ CỜ THI ĐUA CỦA THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chiều 28/9, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Thủ đô năm học 2017 -2018;

Xem tiếp...

CHÙM TIN ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 8 - THÁNG 9

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ LẦN I BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2018 - 2020

Ngày 23/08/2018, Trường Đại học Công Đoàn diễn ra Hội nghị lần I Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Xem tiếp...

CHÙM TIN HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 8 - 2018

Xem tiếp...

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HÈ 2018

Xem tiếp...

CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG THÁNG THÁNG 3& THÁNG 4.

Xem tiếp...

CHÙM TIN ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 2 NĂM 2018

Xem tiếp...

CHÙM TIN ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 1 NĂM 2018

Xem tiếp...

Top