Đoàn thể

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NHẬN BẰNG KHEN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN VÀ CỜ THI ĐUA CỦA THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chiều 28/9, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Thủ đô năm học 2017 -2018;

Xem tiếp...

CHÙM TIN ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 8 - THÁNG 9

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ LẦN I BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2018 - 2020

Ngày 23/08/2018, Trường Đại học Công Đoàn diễn ra Hội nghị lần I Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Xem tiếp...

CHÙM TIN HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 8 - 2018

Xem tiếp...

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HÈ 2018

Xem tiếp...

CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG THÁNG THÁNG 3& THÁNG 4.

Xem tiếp...

CHÙM TIN ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 2 NĂM 2018

Xem tiếp...

CHÙM TIN ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 1 NĂM 2018

Xem tiếp...

Top