Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM THỨ TƯ, KHOÁ HỌC 2018-2022

Ngày 08 tháng 01 năm 2022, Khoa Tài chính – Ngân hàng tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm thứ tư, niên khóa 2018-2022.

Xem tiếp...

KHOA KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN TALKSHOW ĐƯỜNG TỚI TƯƠNG LAI

Thực hiện kế hoạch số 107/KH–ĐHCĐ ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Nhà trường về việc tổ chức chương trình tư vấn và hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm thứ tư khóa học 2018 – 2022: Talkshow “Đường tới tương lai”, Khoa Kế toán đã tổ chức chương trình tư vấn và hỗ trợ việc làm cho sinh viên khóa KT13 dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH XÃ HỘI HỌC, NĂM 2021

Khoa Xã hội học đã tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học “Về rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Xã hội học, năm 2021"

Xem tiếp...

KHOA DU LỊCH

Xem tiếp...

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI THẢO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, NĂM 2021

Ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại Phòng họp Quốc tế Trường Đại học Công đoàn, Khoa Tài chính – Ngân hàng tổ chức Hội thảo về việc rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo đại học của ngành Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Công đoàn bằng hình thực trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Xem tiếp...

Top