Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Xem tiếp...

TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUI

Xem tiếp...

CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT GẮN VỚI THỰC TẾ

Với mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý thuyết với thực tế, trong khuôn khổ môn học Thị trường chứng khoán, ngày 05/04/2013 Khoa Tài chính Ngân hàng và Câu lạc bộ Tài chính Ngân hàng đã phối hợp tổ chức chuyến thăm quan thực tế cho sinh viên tại Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long (KLS).

Xem tiếp...

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN QUỐC TẾ “CÁC VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI - NĂM 2013”.

Ngày 21-23/3/2013, tại thủ đô Mát-xcơ-va, Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội Liên bang Nga tổ chức hội thảo khoa học sinh viên quốc tế với chủ đề: “Vấn đề Lao động và xã hội - năm 2013”

Xem tiếp...

ĐẠI BIỂU TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN THAM DỰ DIỄN ĐÀN WB-KDI VỀ VIỆC LÀM - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỌNG TÂM TẠI HÀN QUỐC.

Nhận lời mời của trường Quản lý và Chính sách công thuộc Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), PGS.TS. Vũ Quang Thọ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn đã tham dự “Diễn đàn WB-KDI về: Việc làm - Chiến lược phát triển trọng tâm” được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 20-23/3/2013

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ QUI ĐỊNH ĐEO THẺ CỦA SINH VIÊN

Xem tiếp...

CÔNG TY MOCAP VIỆT NAM VÀ CÔNG TY MISA TUYỂN DỤNG NĂM 2013

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH TRAO HỌC BỔNG VIETTIN BANK CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

Xem tiếp...

KHOA KẾ TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ

Ngày 15/11/2012, Khoa Kế toán trường ĐH Công đoàn tổ chức chương trình văn nghệ “Acountants’ Beauty Contest 2012”

Xem tiếp...

Top