Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2015

Xem tiếp...

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2015 - 2016

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

Khoa Xã hội học đã tổ chức Hội nghị Sơ kết nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2014-2015

Xem tiếp...

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HỌC BỔNG HỌC KỲ I 2014 - 2015

Xem tiếp...

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN DỰ LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MITSO - BÊLARUS

Đoàn đại biểu Trường Đại học Công đoàn do TS. Phạm Văn Hà – Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã đến dự lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Trường Đại học Quốc tế MITSO - Bêlarus.

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC SINH HOẠT KHOA HỌC

Ngày 20/3/2015, Khoa Xã hội học đã tổ chức Sinh hoạt khoa học kỳ II năm học 2014-2015

Xem tiếp...

Top