Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHÓA TẬP HUẤN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHO GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

Trường Đại học Công đoàn và Công ty Giáo dục Slink đã tổ chức Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy theo định hướng TOEIC cho các giảng viên tiếng Anh của Bộ môn Ngoại ngữ.

Xem tiếp...

LỄ ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 4 tháng 4 năm 2016, Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức đón nhận cờ thi đua của Chính phủ vì những thành tích xuất sắc của nhà trường trong phong trào thi đua năm 2015.

Xem tiếp...

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2015

Xem tiếp...

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2015 - 2016

Xem tiếp...

Top