Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN QUỐC TẾ “CÁC VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI - NĂM 2013”.

Ngày 21-23/3/2013, tại thủ đô Mát-xcơ-va, Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội Liên bang Nga tổ chức hội thảo khoa học sinh viên quốc tế với chủ đề: “Vấn đề Lao động và xã hội - năm 2013”

Xem tiếp...

ĐẠI BIỂU TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN THAM DỰ DIỄN ĐÀN WB-KDI VỀ VIỆC LÀM - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỌNG TÂM TẠI HÀN QUỐC.

Nhận lời mời của trường Quản lý và Chính sách công thuộc Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), PGS.TS. Vũ Quang Thọ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn đã tham dự “Diễn đàn WB-KDI về: Việc làm - Chiến lược phát triển trọng tâm” được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 20-23/3/2013

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ QUI ĐỊNH ĐEO THẺ CỦA SINH VIÊN

Xem tiếp...

CÔNG TY MOCAP VIỆT NAM VÀ CÔNG TY MISA TUYỂN DỤNG NĂM 2013

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH TRAO HỌC BỔNG VIETTIN BANK CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

Xem tiếp...

KHOA KẾ TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ

Ngày 15/11/2012, Khoa Kế toán trường ĐH Công đoàn tổ chức chương trình văn nghệ “Acountants’ Beauty Contest 2012”

Xem tiếp...

PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ

Xem tiếp...

PHÒNG THÔNG TIN TƯ LIỆU

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Xem tiếp...

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem tiếp...

Top