Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

CUỘC THI SINH VIÊN THANH LỊCH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2017

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

Ngày 03/5/2017, tại Hội trường B304, Khoa Xã hội học đã tổ chức Hội nghị Sơ kết nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016-2017, đây là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỉ niệm 20 năm thành lập Khoa Xã hội học (1997 - 2017).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU NHÀ ĂN SINH VIÊN

Xem tiếp...

VỀ VIỆC TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Xem tiếp...

Top