Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN TALKSHOW ĐƯỜNG TỚI TƯƠNG LAI

Thực hiện kế hoạch số 107/KH–ĐHCĐ ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Nhà trường về việc tổ chức chương trình tư vấn và hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm thứ tư khóa học 2018 – 2022: Talkshow “Đường tới tương lai”, Khoa Kế toán đã tổ chức chương trình tư vấn và hỗ trợ việc làm cho sinh viên khóa KT13 dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH XÃ HỘI HỌC, NĂM 2021

Khoa Xã hội học đã tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học “Về rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Xã hội học, năm 2021"

Xem tiếp...

KHOA DU LỊCH

Xem tiếp...

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI THẢO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, NĂM 2021

Ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại Phòng họp Quốc tế Trường Đại học Công đoàn, Khoa Tài chính – Ngân hàng tổ chức Hội thảo về việc rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo đại học của ngành Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Công đoàn bằng hình thực trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Xem tiếp...

SINH VIÊN KHOA LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THAM GIA CUỘC THI CLE MOCK PRE-TRIAL KHU VỰC CHÂU Á NĂM 2021

Ngày 04 tháng 12 năm 2021 ba sinh viên xuất sắc của Khoa Luật, Trường Đại học Công đoàn (TUU) là em Phạm Ngọc Thành lớp LW10B, Hà Quang Bách lớp LW10C và Trịnh Ngọc Bảo Trang lớp 11C đã tham gia vòng chung kết Cuộc Thi CLE Mock Pre-Trial

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔNG KẾT KHÓA HỌC 2017-2021 VÀ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Ngày 19/11/2021 tại phòng Hội thảo Quốc tế và nền tảng Zoom, Khoa Xã hội học đã tổ chức hoạt động Tổng kết cho khóa học 2017- 2021

Xem tiếp...

KHOA KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TẠO MÓN QUÀ TRI ÂN

Ngày 19 tháng 11 năm 2021 Khoa Kế toán tổ chức Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Xem tiếp...

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 - 2021

Xem tiếp...

Top