Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

HỘI THẢO KHOA HỌC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2022

Sáng ngày 23/05/2022, Khoa Kế toán tổ chức Hội thảo khoa học: “Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kế toán”, Hội thảo diễn ra tại Phòng họp quốc tế, trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2022

Ngày 21/05/20222, Khoa Quản trị nhân lực tổ chức Hội thảo khoa học: “Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Quản trị nhân lực”, hội thảo diễn ra tại Phòng họp quốc tế, trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2022

Ngày 21/5/2022, Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình Hội thảo khoa học với chủ đề: “Rà soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2022”.

Xem tiếp...

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 09 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ, BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Ngày 19/5/2022, Nhân dịp kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và 30 năm ngày chuyển Trường Cao cấp Công đoàn thành Trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE TẠI NƠI LÀM VIỆC

Hưởng ứng kỷ niệm 19 năm ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc (28/4/2003- 28/4/2022), sáng ngày 28/4/2022, Khoa An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp - Trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình giao lưu và tìm hiểu kiến thức về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc năm 2022.

Xem tiếp...

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 27/4/2022, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Hòa Bình: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030” do TS. Đỗ Thị Tuyết – Giảng viên Cao cấp Khoa Quản trị nhân lực làm chủ nhiệm đề tài.

Xem tiếp...

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC NĂM 2022

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, Phòng Thông tin Tư liệu, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và đầy tính nhân văn.

Xem tiếp...

Top