Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - K34 VÀ LỚP KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN - K5

Ngày 9/8/2022, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động - K34 và lớp kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn - K5 cho 83 cán bộ Công đoàn thuộc các đơn vị

Xem tiếp...

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Xem tiếp...

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA XÃ HỘI HỌC NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Ngày 21/7/2022, Chi bộ Khoa Xã hội học tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Xem tiếp...

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA NGOẠI NGỮ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Ngày 20/7/2022, Chi bộ Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Xem tiếp...

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐÀO TẠO, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NHIỆM KỲ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn về tổ chức Đại hội chi bộ - nhiệm kỳ 2022-2025; được sự nhất trí của Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN DO KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG QUẢN LÝ

Ngày 14 tháng 07 năm 2021 tại Phòng họp Quốc tế, Khoa Tài chính – Ngân hàng tổ chức thẩm định đề cương chi tiết học phần do khoa Tài chính – Ngân hàng quản lý

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NIÊN KHÓA 2018- 2022

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-ĐHCĐ ngày 22/6/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường, Khoa Xã hội học đã tổ chức Lễ tổng kết và phát bằng cho sinh viên khóa học XH21, niên khóa 2018- 2022 vào ngày 1/7/2022. Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang trọng và nhiều cảm xúc.

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG TRIỂN KHAI THỰC HÀNH 1 CHO SINH VIÊN

Ngày 25/6/2022, Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Công đoàn tổ chức triển khai Thực hành 1 cho sinh viên trình độ đại học, hệ chính quy, ngành Tài chính - Ngân hàng, Khóa TN15, Học kì II, năm học 2021-2022.

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CHÀO ĐÓN SINH NHẬT LẦN THỨ 25

Ngày 16/6/2021, Khoa Xã hội học Trường Đại học Công đoàn tròn 25 năm ngày thành lập Khoa (16/6/1997 – 16/6/2022).

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Ngày 26/5/2022, Khoa An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, trường Đại học Công đoàn tổ chức hội thảo:” Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp”. Hội thảo đem đến cơ hội trao đổi học thuật, kỹ năng thực tiễn từ các nhà khoa học, những người sử dụng lao động hàng đầu về lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH XÃ HỘI HỌC NĂM 2022

Ngày 24/5/2022, tại phòng họp Quốc tế, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo: “Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Xã hội học”. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động của Trường Đại học Công đoàn nhằm đổi mới toàn diện chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TỈNH SƠN LA NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác nghiên cứu thực tế năm 2022 và Quyết định số 370/QĐ-ĐHCĐ ngày 19/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc cử viên chức đi thực tế, Khoa Lý luận Chính trị tổ chức chuyến đi thực tế tại tỉnh Sơn La từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Khoa.

Xem tiếp...

Top