Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Sau quá trình thực hiện xây dựng chương trình đào tạo ngành Kinh tế, ngày 04/01/2023, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào ngành Kinh tế, trình độ Đại học, hệ chính quy.

Xem tiếp...

KHOA KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM THỨ TƯ, KHOÁ KT14

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Khoa Kế toán long trọng tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm thứ tư, khoá KT14, niên khóa năm 2019-2023 tại Hội trường A - Trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

KHOA LUẬT TỔ CHỨC TỌA ĐÀM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng học tập của sinh viên ngành Luật, tạo điều kiện để sinh viên giao lưu học hỏi, trao đổi, học tập lẫn nhau, nâng cao kiến thức, đồng thời khơi dậy lòng hứng thú, say mê học tập, ngày 29/12/2022, Khoa Luật - Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Tọa đàm “Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của sinh viên ngành Luật” tại phòng B304 và nền tảng trực tuyến Zoom.

Xem tiếp...

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Khoa Quản trị nhân lực tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm thứ 4, niên khóa 2019-2023 tại phòng B304 và phòng B703.

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHÓA TN14 KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023 và Kế hoạch số 201/KH - ĐHCĐ ngày 04/11/2022 của Trường Đại học Công đoàn về việc tổ chức chương trình tư vấn và hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm thứ tư khóa học 2019 – 2023, ngày 27/12/2022, khoa Tài chính - Ngân hàng long trọng tổ chức Chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên khóa TN14 tại Hội trường A

Xem tiếp...

NGÀY HỘI GIỚI THIỆU, TƯ VẤN VIỆC LÀM NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHO SINH VIÊN QT27

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, nhằm cung cấp thông tin bổ ích để sinh viên có định hướng cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động, ngày 19/12/2022, Khoa Quản trị kinh doanh long trọng tổ chức Ngày hội giới thiệu, tư vấn việc làm cho sinh viên khóa QT27 tại phòng B304 và trên nền tảng trực tuyến.

Xem tiếp...

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA BH27 KHOA AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Ngày 15/12/2022, Khoa An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp tổ chức chương trình hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ngành Bảo hộ lao động khóa BH27 tại phòng B304 - trường Đại học Công đoàn theo Kế hoạch số 169/KH-ĐHCĐ ngày 8/12/2022.

Xem tiếp...

TỌA ĐÀM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN KHÓA HỌC 2019-2023

Ngày 13/12/2022, Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn tổ chức chương trình hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên năm thứ 4 khóa học 2019-2023 và sinh viên năm 1,2,3 tại Phòng họp B304 Trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

KHOA LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT KHÓA LW11

Thực hiện Công văn số 4675/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 - 2023 và Kế hoạch số 169/TB-ĐHCĐ ngày 8/12/2022 của Trường Đại học Công đoàn về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa và chương trình tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên năm thứ 4 khóa học 2019 - 2023, ngày 13/12/2022, Khoa Luật tổ chức chương trình hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ngành Luật khóa LW11 tại Phòng họp Quốc tế và trên nền tảng trực tuyến.

Xem tiếp...

TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO THÔNG TƯ 12-2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Ngày 6/12/2022, Trường Đại học Công đoàn tổ chức tập huấn viết báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT. Tham dự có Lãnh đạo Đảng ủy,Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Xem tiếp...

Top