Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA (15-3-2006 – 15-3-2021)

Ngày 15/3/2021, Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Công đoàn kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Khoa (15/3/2006 – 15/3/2021).

Xem tiếp...

KHOA KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA (15-3-2006 – 15-3-2021)

Ngày 15/3/2021, Khoa Kế toán Trường Đại học Công đoàn kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Khoa (15/3/2006 – 15/3/2021).

Xem tiếp...

TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC, NIÊN KHÓA 2017 - 2021

Ngày 06 tháng 1 năm 2021, Khoa Xã hội học đã mời PGS.TS Lê Ngọc Văn – chuyên gia nghiên cứu của Viện Gia đình và Giới trao đổi về các nội dung thuộc chuyên ngành xã hội học nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên

Xem tiếp...

KHOA LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

Khoa Luật đã tổ chức chương trình tư vấn và hỗ trợ việc làm cho sinh viên với chủ đề “nghề pháp chế doanh nghiệp – Kỹ năng tìm kiếm và ứng tuyển pháp chế doanh nghiệp”.

Xem tiếp...

Top