Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

TỌA ĐÀM KHOA HỌC THUỘC KHUÔN KHỔ ĐỀ TÀI BẢO VỆ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG HIỆN NAY – VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, tại phòng họp Quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) – Trường Đại học Công đoàn, đã tổ chức thành công tọa đàm NCKH thuộc khuôn khổ đề tài “Bảo vệ việc làm của người lao động hiện nay – vai trò của tổ chức Công đoàn”, mã số ĐT.XH/TLĐ.2023.16 do TS. Vũ Thị Hà làm chủ nhiệm.

Xem tiếp...

TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI 5 KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

Thực hiện kế hoạch số 95/KH-ĐHCĐ ngày 8/8/2023 của trường đại học Công đoàn theo đơn đặt hàng của Cục Bảo trợ xã hội – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội v/v mời khoa CTXH tổ chức các lớp tập huấn tại các doanh nghiệp, khu Công nghiệp, khu chế xuất, khoa đã xây dựng mô hình Công tác xã hội với người lao động một cách chuyên nghiệp và khoa học để triển khai tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác xã hội đối với người lao động.

Xem tiếp...

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM THỨ TƯ (QN13), KHÓA 2020 - 2024

Ngày 15/01/2024, tại Hội trường A, Khoa Quản trị nhân lực tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm thứ 4 (QN13), khóa 2019-2023 theo Kế hoạch số 176/KH-ĐHCĐ của Nhà trường.

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHÓA TN15, NIÊN KHÓA 2020 – 2024

Ngày 12/01/2024, tại Hội trường A, Khoa Tài chính Ngân hàng - trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng.

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN QT28 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, nhằm cung cấp thông tin bổ ích để sinh viên có định hướng cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động, ngày 10/01/2024, Khoa Quản trị kinh doanh long trọng tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm và phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho hơn 440 sinh viên khóa QT28 tại Hội trường A

Xem tiếp...

KHOA QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHÓA 2020 - 2024

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-ĐHCĐ của Nhà trường, ngày 10/01/2024, khoa Quan hệ lao động và Công đoàn tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm thứ tư khóa học 2020 - 2024 tại phòng B304.

Xem tiếp...

KHOA AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM VÀ PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM THỨ TƯ

Ngày 05/01/2024, tại Hội trường A, Khoa An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp (ATLĐ&SKNN) tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm và phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm thứ tư, khóa BH28 (2020 - 2024) theo Kế hoạch số 176/KH-ĐHCĐ ngày 25/12/2023 của Trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC CHỦ TRÌ TỔ CHỨC TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Vào ngày 04 tháng 01 năm 2024, Khoa Xã hội học chủ trì tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa và Chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm thứ tư ngành Xã hội học và Công tác xã hội khóa học 2020 - 2024. Đây là buổi trao đổi quan trọng được thực hiện để tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị giới thiệu việc làm dành cho sinh viên khóa học 2020 - 2024; cung cấp thông tin hướng nghiệp, định hướng phát triển nghề nghiệp và cách thức tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp.

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM THỨ TƯ, KHOÁ KT15 KHOA KẾ TOÁN

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Khoa Kế toán tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm thứ tư, khoá KT15, niên khóa năm 2020 - 2024 tại Hội trường A - Trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

KHOA LUẬT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHÓA 2020 - 2024

Ngày 27/12/2023, tại Hội trường A, Khoa Luật - trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ngành Luật.

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP ĐƠN VỊ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-ĐHCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023, Khoa Xã hội học tiến hành tổ chức “Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023” cấp Khoa. Đây là diễn đàn nhằm phát huy tinh thần dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi viên chức, người lao động trong việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp ý kiến tham gia thực hiện tự chủ đại học của Nhà trường và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

Xem tiếp...

Top