Tin Nổi bật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TIẾP TỤC ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Ngày 7/9/2023, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã ký Quyết định số 218/QĐ-KĐCLGD về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công đoàn. Đây là lần thứ 2 Trường Đại học Công đoàn được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, ĐỢT 1 NĂM 2023

Xem tiếp...

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - THUỘC HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM TỔ CHỨC HỌP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CHU KỲ 2

Ngày 20/8/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ XIX để đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Trường Đại học Công đoàn (chu kỳ 2).

Xem tiếp...

THÚC ĐẨY QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH, TIẾN BỘ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Sáng nay ngày 25/7/2023, Trường Đại học Công đoàn phối hợp Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Xem tiếp...

THƯ MỜI SỐ 25 MỜI THAM GIA CÁC GÓI THẦU ĐIỆN NHẸ

Xem tiếp...

BẾ MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Sau gần một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, trách nhiệm và hiệu quả, ngày 13/7/2023, Trường Đại học Công đoàn và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam long trọng tổ chức Lễ Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 tại Hội trường A.

Xem tiếp...

ĐOÀN CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Nằm trong khuôn khổ đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Công đoàn, ngày 09/7/2023, ngày làm việc thứ hai của đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công đoàn, đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thực hiện phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan.

Xem tiếp...

KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Sau đợt khảo sát sơ bộ, ngày 08/7/2023, Trường Đại học Công đoàn phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức Lễ Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 tại Hội trường A.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SỚM ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Xem tiếp...

Top