Tin Nổi bật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NHẬN CỜ LUÂN LƯU ĐĂNG CAI TỔ CHỨC NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM LẦN THỨ 8

Ngày 24/3/2023, tại Hội trường lớn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình Chào mừng ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7 năm 2023 với chủ đề “Công tác xã hội Việt nam chuyên nghiệp – Sáng tạo – Phát triển” và chuyển giao cờ luân lưu đăng cai tổ chức ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 cho Trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRÊN CƠ SỞ

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2022 - 2023, ngày 23/3/2023, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn “Xây dựng và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trên cơ sở” tại Hội trường A.

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM K1.A NĂM 2023

Ngày 18/3/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cùng với Trường Đại học Công đoàn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên K1 tại Hội trường A, trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 10/3/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh cùng với Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Kế toán và Xã hội học tại Hội trường A.

Xem tiếp...

THẠC SĨ KẾ TOÁN - CƠ HỘI THĂNG TIẾN TRONG MỌI THỜI ĐẠI

Với cơ hội việc làm ổn định và nhu cầu nhân lực cung không đủ cầu, mức lương quản lý luôn ở mức cao, Kế toán là một trong những ngành học thu hút đông đảo thí sinh dự thi từ đại học đến sau đại học. Trong mọi thời đại, trong các doanh nghiệp đều cần kế toán. Bằng Thạc sĩ Kế toán chính là công cụ để mỗi người tiến xa hơn trong sự nghiệp, không ngừng phát triển vị thế bản thân.

Xem tiếp...

THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - LỰA CHỌN TRIỂN VỌNG CHO CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

Trải qua 16 năm thành lập và phát triển, Khoa Quản trị nhân lực là khoa đầu tiên của Trường Đại học Công đoàn có đào tạo cả 03 trình độ: Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân. Khoa có sứ mạng đào tạo ngành Quản trị nhân lực, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2030, Khoa Quản trị nhân lực sẽ trở thành địa chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước; có môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế phát triển và hội nhập quốc tế.

Xem tiếp...

THẠC SĨ NGÀNH XÃ HỘI HỌC - ĐẦU TƯ ĐỂ TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA TRONG TƯƠNG LAI

Khoa Xã hội học là Khoa chuyên ngành của Trường Đại học Công đoàn đã có 26 năm thành lập và phát triển, được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo hệ Đại học và Thạc sĩ. Trong đó, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Xã hội học được xây dựng, phát triển từ năm 2014 cho đến nay, trên cơ sở chương trình khung của Bộ giáo dục và Đào tạo, thông qua sự thẩm định của Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học Công đoàn luôn đảm bảo chuẩn đầu ra phù hợp với nhu cầu của học viên và đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Xem tiếp...

THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP - NGUỒN NHÂN LỰC NỀN TẢNG CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Khoa An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, Trường Đại học Công đoàn có bề dày 40 năm xây dựng và phát triển (1983- 2023), đã và đang đào tạo nguồn nhân lực về An toàn, vệ sinh lao động đáp ứng yêu cầu của xã hội. Khoa được Nhà trường giao nhiệm vụ quản lý và đào tạo ngành Bảo hộ lao động trình độ đại học và ngành Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp trình độ cao học.

Xem tiếp...

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH - CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Công đoàn được thành lập tháng 10/1992 trong bối cảnh Việt Nam phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Sự ra đời của Khoa Quản trị kinh doanh đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Trường Đại học Công đoàn - từ một trường đơn ngành, trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành trong khối các trường đại học về kinh tế.

Xem tiếp...

KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Ngày 01/3/2023, Đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Công đoàn để phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Kế toán và Xã hội học.

Xem tiếp...

RÀ SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Nhằm chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh đến khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, ngày 28/02/2023, trường Đại học Công đoàn đã tiến hành kiểm tra, rà soát các hoạt động chuẩn bị, phục vụ cho chương trình.

Xem tiếp...

Top