Tin Hoạt động

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 8/6/2022, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Công Thương:“Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao động, công đoàn trong CPTPP và EVFTA” do TS. Trần Thị Bảo Khanh - Giảng viên khoa Quản trị nhân lực làm chủ nhiệm đề tài.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC “GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THỰC THI CAM KẾT VỀ LAO ĐỘNG, CÔNG ĐOÀN TRONG CPTPP VÀ EVFTA”

Thực hiện kế hoạch số 111/KH-ĐHCĐ, ngày 31/05/2022, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học: “Giải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao động, công đoàn trong CPTPP và EVFTA”

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHAI GIẢNG LỚP VĂN BẰNG 2 NGÀNH LUẬT, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, tại thành phố Hải Phòng, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hải phòng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Hải phòng tổ chức Lễ khai giảng lớp văn bằng 2 ngành luật, hệ vừa làm vừa học (VB2TC-LW8).

Xem tiếp...

CHÚC MỪNG NGÀY NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/05) hằng năm là dịp để các cá nhân và tổ chức tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong những ngày này nhiều hoạt động được ngành Khoa học tổ chức qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với các trường Đại học.

Xem tiếp...

TỌA ĐÀM SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022

Ngày 12/05/2022, Phòng Thông tin Tư liệu phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Công đoàn tổ chức Tọa đàm về “Sách và Văn hóa đọc” năm 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN BỔ NHIỆM PHÓ GIÁO SƯ

Xem tiếp...

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ - SÁCH VÀ KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 515/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề “ Sách và Khát vọng cống hiến”.

Xem tiếp...

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - MÔ HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM

Ngày 21/4/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng LĐLĐVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Mô hình tổ chức, hoạt động công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam” do TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn làm chủ nhiệm đề tài.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI CẤP TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2022

Ngày 15/4/2022, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức thành công 2 hội thảo khoa học đề tài cấp tỉnh Hòa Bình với các chủ đề “Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình” và “Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực du lịch đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng cho Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030”.

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT ĐOÀN LƯU HỌC SINH LÀO NHÂN DỊP TẾT CỔ TRUYỀN NĂM MỚI LÀO 2022

Ngày 14/4/2022, Viện Hợp tác và Đào tạo quốc tế phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà đoàn lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VÀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ HIỆN HÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 17/3/2022, Trường Đại học Công đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm nội bộ hiện hành

Xem tiếp...

Top