Tin Hoạt động

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN NĂM 2020

Xem tiếp...

LỄ TRAO HUY HIỆU 45 NĂM TUỔI ĐẢNG

Xem tiếp...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NĂM 2020

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP HỌC PHẦN LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN K189 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Trường Đại học Công đoàn phối hợp với ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức mở lớp đào tạo ngắn hạn Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn khóa 189 dành cho các cán bộ công đoàn thuộc Ban Công đoàn Quốc phòng tại Trường

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN 2018

Xem tiếp...

KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2018

Xem tiếp...

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 30 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học cho trường Đại học Công đoàn. Giấy chứng nhận có giá trị kể từ ngày ký đến 30/6/2023

Xem tiếp...

Top