Tin Hoạt động

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

Ngày 05/6/2021 tại Trường Đại học Công đoàn đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giữa Trường Đại học Công đoàn và Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Lễ Khai giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công đoàn K242, K243 cho cán bộ công đoàn Giáo dục Việt Nam dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ VÀ TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Thực hiện công văn số 2127/BGDĐT-GDTC ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2021”

Thực hiện công văn số 1758/BGDĐT-GDTC ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Xem tiếp...

VÌ SỰ AN TOÀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Xem tiếp...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN – K239

Ngày 27/3/2021 tại Trường Đại học Công đoàn đã diễn ra Lễ khai giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công đoàn – K239 dành cho cán bộ cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xem tiếp...

LỄ TRAO BẰNG THẠC SĨ KHÓA HỌC 2018 – 2020 CHO HỌC VIÊN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Ngày 30/12/2020, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ khóa học 2018 – 2020 cho 07 học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Xem tiếp...

TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN

Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các thành viên đội Phòng PCCC Nhà trường và các em sinh viên lớp BH25A,B,C thuộc Khoa Bảo hộ lao động

Xem tiếp...

Top