Tin Đào tạo

KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN – K 251 DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 7 TỈNH PHÍA BẮC

Sáng ngày 25/6/2022, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động 07 tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Lai Châu tổ chức Lễ Khai giảng lớp đào tạo Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, K251 cho cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động 7 tỉnh phía Bắc.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2022

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN – K249 TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HÓA

Ngày 12/4/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn K249.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN ĐỢT 1 NĂM 2022

Xem tiếp...

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA NCS ĐỖ HUY THẮNG

Ngày 27 tháng 3 năm 2022, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đỗ Huy Thắng, ngành Quản trị nhân lực, mã số: 934 04 04

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS ĐỖ HUY THẮNG

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS ĐỖ HUY THẮNG

Xem tiếp...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS ĐỖ HUY THẮNG

Xem tiếp...

Top