Tin Đào tạo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

Xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 NGÀNH KHÓA 4

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 2013 - 2015

Ngày 16 tháng 11 năm 2013, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ (2013-2015) cho 100 học viên cao học 2 ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị nguồn nhân lực.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CÁC LỚP CAO HỌC TUYỂN SINH 2013

Xem tiếp...

BAN HÀNH LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 CÁC HỌC PHẦN TIN HỌC

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THI PHÂN LOẠI ANH 3

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐIỂM ANH I VÀ ANH II

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THI PHÂN LOẠI ANH 1 CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

Xem tiếp...

Top