Tin Đào tạo

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022; Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-ĐHCĐ ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022;

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH VÀ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Xem tiếp...

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN – K 251 DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 7 TỈNH PHÍA BẮC

Sáng ngày 25/6/2022, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động 07 tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Lai Châu tổ chức Lễ Khai giảng lớp đào tạo Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, K251 cho cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động 7 tỉnh phía Bắc.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2022

Xem tiếp...

Top