Đoàn thể

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XIX, KỲ HỌP THỨ II

           Sáng ngày 26/10/2022, tại Phòng Hội thảo Quốc tế-Trường Đại học Công đoàn, Hội nghị Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã được tổ chức với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành.

Hội nghị đã tiến hành triển khai các nội dung:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Công đoàn năm học 2021 - 2022;

- Trao Quyết định của Thành Đoàn Hà Nội về việc chuẩn y Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của Ban chấp hành Đoàn Trường khóa XIX;

- Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2024;

- Phân công nhiệm vụ Ban thường vụ, Ban chấp hành;

- Thông qua dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2022 – 2023 và triển khai các nội dung trọng tâm tháng 11 năm 2022.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham gia đầy đủ của các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024. Nhân dịp này, Đoàn trường cũng đã có những phần quà nhỏ gửi tới các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành để khích lệ, động viên cũng như tạo động lực để các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra trong nhiệm kì mới./.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn trường trao các Quyết định của Thành đoàn Hà Nội về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Ban chấp hành Đoàn trường khóa XIX

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn trường trao các Quyết định của Thành đoàn Hà Nội về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XIX

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn trường báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Công đoàn năm học 2021 - 2022

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn trường báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Công đoàn năm học 2021 – 2022

Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XIX họp thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Đại diện Đoàn trường tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành

Đại diện Đoàn trường tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành

Đại diện Đoàn trường tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành

 

 

ThS. Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn Trường

 

 

 

 

Tin liên quan
Top