Đoàn thể

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN THÀNH LẬP NHIỀU TỔ HỖ TRỢ NHÀ TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

       Xuyên suốt đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Công đoàn, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để hỗ trợ Nhà trường tiếp đón, làm việc với đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh.

       Các chương trình, nội dung thiết thực và ý nghĩa, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tổ chức có thể kể đến như:

       Thứ nhất, thành lập Tổ hỗ trợ kiểm định thuộc khối sinh viên, với số lượng sinh viên tham gia là 100 sinh viên đến từ các khóa lớp, các khoa trong Nhà trường và tổ chức tập huấn cho đối tượng này.

       Thứ 2, thành lập các tổ sinh viên tình nguyện hỗ trợ các đơn vị thuộc Trường như: Khoa Sau Đại học, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Thông tin tư liệu…

       Thứ 3, Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên đã cắt cử lực lượng thuộc Đội Thanh niên xung kích và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ các công việc trong ngày làm việc thứ ba của đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Công đoàn, đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh thực hiện phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan. 

        Thứ 4, thành lập tổ phản ứng nhanh: hướng dẫn, điều phối sinh viên để xe đúng nơi quy định, sắp xếp chỗ để xe khoa học.

        Thứ 5, thành lập tổ hỗ trợ Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ công tác kiểm định.

        Trường Đại học Công đoàn tổ chức thực hiện công tác đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quản lý an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Kế toán và Xã hội học. Đây là hoạt động trọng tâm, mang tính chiến lược, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Nhà trường trong năm 2023. Những chương trình, hoạt động nêu trên thể hiện rõ tinh thần xung kích – tình nguyện và quyết tâm của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường trong việc nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo qua đó cùng với Nhà trường thực hiện tốt các công việc tiếp đón, làm việc với đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh./.

 

Dưới đây là một số hình ảnh:

Quang cảnh buổi tập huấn cho Tổ hỗ trợ Kiểm định của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn trường chủ trì buổi tập huấn cho Tổ hỗ trợ kiểm định

 

Sinh viên tham gia Tổ kiểm định đặt các câu hỏi gửi tới Chủ trì buổi

tập huấn

 

Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ các công tác hậu cần trong ngày làm việc thứ ba của đợt khảo sát chính thức

Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ các công tác hậu cần trong ngày làm việc thứ ba của đợt khảo sát chính thức

 

Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ các công tác hậu cần trong ngày làm việc thứ ba của đợt khảo sát chính thức

Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ các công tác hậu cần trong ngày làm việc thứ ba của đợt khảo sát chính thức

 

Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ các công tác hậu cần trong ngày làm việc thứ ba của đợt khảo sát chính thức

Sinh viên tình nguyện sắp xếp lại bãi xe theo quy định

 

Sinh viên tình nguyện sắp xếp lại bãi xe theo quy định

 

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn sinh viên để xe đúng nơi quy định

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn sinh viên để xe đúng nơi quy định

Sinh viên tình nguyện tham gia chương trình

Sinh viên tình nguyện tham gia chương trình

 

ThS. Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn Trường

 

Tin liên quan
Top