Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 

 

1.     Thông tin liên hệ

1.1.    Địa chỉ: Phòng 415 - Nhà A

1.2.    Số điện thoại:  

1.3.    Email:  trungtamtruyenthong@dhcd.edu.vn

2.Giới thiệu

 

     3.Đội ngũ viên chức

Phụ trách trung tâm: TS. Lê Thị Hồng Nhung

Email:nhunglth@dhcd.edu.vn

       


 

Tin liên quan
Top