Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ HỌC BỔNG CÔNG ĐOÀN ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023

 

Tin liên quan
Top