Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NỘI QUY, QUY CHẾ ĐỐI VỚI LƯU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện điều lệ và nội quy, quy chế sinh viên của lưu học Lào ở ký túc xá của Trường Đại học Công đoàn. Ngày 14/3/2023 cán bộ Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế phối hợp với phòng Quản lý sinh viên nội trú đến các phòng ở của sinh viên nước ngoài tại ký túc xá 5A để tiến hành công tác kiểm tra.

Trước đó ngày 15/2/2023 Viện hợp tác và Đào tạo Quốc tế phối hợp với phòng Công tác sinh viên tiến hành cho các lưu học sinh ký kết bản cam kết về việc thực hiện nội quy, quy chế năm học 2023 – 2024 nhằm hướng dẫn các em thực hiện nghiêm túc các quy định về nội quy đối với sinh viên quốc tế ở ký túc xá của Trường Đại học Công đoàn.

Tại buổi làm việc đoàn tập trung kiểm tra rà soát và nhắc nhở các em sinh viên các nội dung trọng điểm sau:

- Việc chấp hành nội quy, quy định của Nhà trường;

- Vấn đề giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung, không tổ chức uống rượu bia trong khu nội trú;

- Không tiếp khách hay đưa người khác vào ở khi chưa được phép của Nhà trường;

- Không tự ý trèo hàng rào, ban công;

- Giữ gìn và bảo vệ tài sản chung của ký túc xá;

- Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Nhà nước Việt Nam về trật tự an toàn xã hội…

Hướng dẫn sinh viên chủ động báo Ban quản lý và Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế khi có sự việc xảy ra để phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời xử lý, giải quyết.

Cũng trong hoạt động lần này, các cán bộ thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở một số phòng về thực hiện nội quy, đồng thời nắm bắt thêm tâm tư nguyện vọng từ sinh viên.


Các cán bộ đang nhắc nhở các em lưu học sinh thực hiện đúng nội quy

Qua kiểm tra, nhìn chung các em sinh viên chấp hành tốt nội quy, quy chế đề ra ở đúng phòng, đủ số lượng, không có trường hợp ở trái phép. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Các cán bộ đang tiến hành công tác kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện các điều lệ và nội quy, quy chế đối với sinh viên nước ngoài là hoạt động thường niên của Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế và Phòng Quản lý sinh viên. Điều này có ý nghĩa quan trọng góp phần giữ gìn và đảm bảo môi trường sống an toàn, bình yên cho sinh viên nước ngoài nói riêng và toàn ký túc xá nói chung./.

 

Thạc sĩ: Hoàng Thị Hải Yến – Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế

Tin liên quan
Top