Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC ĐỊA CHO SINH VIÊN

 

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường A trường Đại học Công đoàn, Khoa Xã hội học tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng, phương pháp nghiên cứu thực địa nhằm củng cố kiến thức chuyên ngành đặc thù cho sinh viên. Buổi tập huấn có sự tham gia của PGS.TS. Hoàng Thị Nga - Phó Trưởng Khoa Xã hội học, các giảng viên, cùng đầy đủ của sinh viên trong Khoa với tinh thần cầu thị, tập trung cao độ.

Căn cứ  Kế hoạch số 43/KH-ĐHCĐ ngày 08/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Kế hoạch Thực hành 1 cho sinh viên XH24A,B,C ngành Xã hội học, học kỳ II, năm học 2022 - 2023. Trên cơ sở đó, Khoa Xã hội học tổ chức buổi tập huấn không chỉ dành riêng cho khóa XH24 mà còn tích hợp chia sẻ đối với toàn bộ sinh viên của Khoa. Bởi vì, đây là môn học thực tế nằm trong chương trình của hệ thống đào tạo ngành Xã hội học nói riêng và tại Trường nói chung. Môn học này có vai trò quan trọng đối với sinh viên Khoa Xã hội học nhằm áp dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn tại một địa phương. Cụ thể, đối với sinh viên khoá XH24, Khoa sẽ tổ chức chuyến đi của môn học Thực hành 1 tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vào ngày 22 - 23/5/2023.