Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN DO KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG QUẢN LÝ

      Ngày 14  tháng 07 năm 2021 tại Phòng họp Quốc tế, Khoa Tài chính – Ngân hàng tổ chức thẩm định đề cương chi tiết học phần do khoa Tài chính – Ngân hàng quản lý.

Chủ trì cuộc họp là TS. Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng. Tham gia thẩm định có: PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân – Trưởng phòng Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Trường, Ủy viên, Thư ký Hội đồng; TS. Bùi Tiến Hanh – Học viện Tài chính, Ủy viên ; TS. Phạm Thu Thủy – Học viện Ngân hàng, Ủy viên ; TS. Đoàn Thục Quyên – Trưởng khoa Kế toán Trường Đại học Công đoàn, Ủy viên và toàn thể viên chức, giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng.

Phát biểu tại cuộc họp, TS. Nguyễn Đức Tĩnh nhấn mạnh: công tác thẩm định đề cương rất quan trọng vì vậy mong muốn các thành viên Hội đồng theo dõi chặt chẽ nội dung đề cương để kịp thời đóng góp ý kiến, từ đó làm căn cứ để Phòng chức năng tham mưu thẩm định ban hành.  Bên cạnh đó, đòi hỏi các Khoa chuyên môn, thầy, cô của Khoa Tài chính – Ngân hàng nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của Hội đồng.

       Sau gần 5 tiếng với 2 phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng đã thẩm định 36 học phần. Hội đồng đã đưa ra nhận xét, góp ý tập trung vào những vấn đề như : Mục tiêu của học phần, kết cấu của đề cương, nội dung chi tiết của đề cương, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá, thời lượng, tài liệu tham khảo, hình thức trình bày Đề cương chi tiết, các đề nghị điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa từ đó Hội đồng đưa ra kết quả đánh gia chung.

      Buổi thẩm định đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của Hội đồng và các giáo viên trong Khoa Tài chính – Ngân hàng về các vấn đề: nên thêm vào hay bỏ bớt đi các nội dung, tính cập nhật của môn học với sự phát triển của ngành, và áp dụng phương pháp học tập nào cho phù hợp với từng nội dung, nội dung đó sau khi cung cấp sẽ đạt được chuẩn đầu ra nào.

      Thay mặt tổ soạn thảo xây dựng đề cương chi tiết học phần học phần do Khoa Tài chính – Ngân hàng quản lý TS. Trần Thế Lữ, Phụ trách Khoa Tài chính – Ngân hàng đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng. Qua đó, tổ soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa nội dung để hoàn thiện đề cương môn học theo đúng tiến độ

Dưới đây là một số hình ảnh :

ThS. Nguyễn Quốc Việt – Giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng,
Trường Đại học Công đoàn

Tin liên quan
Top