Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI THẢO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2021

 Thực hiện kế hoạch số 75/KH-ĐHCĐ ngày 23 tháng 9 năm 2021 và kế hoạch số 99/KH-ĐHCĐ ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc tổ chức Hội thảo khoa học rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành đào tạo năm 2021.

Ngày 14/12/2021, Khoa Quản trị nhân lực đã tổ chức Hội thảo khoa học “Rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực” theo hình thức trực tuyến.

 

TS. Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường, khai mạc Hội thảo

 

Hội thảo có sự tham dự của hơn 50 đại biểu bao gồm các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đại diện các trung tâm, viện nghiên cứu và các trường đại học tại Hà Nội gồm: PGS. TS. Hoàng Văn Hải - Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Tài chính ngân hàng, Chuyên gia tư vấn cấp cao Tập đoàn Đèo Cả; PGS. TS. Phạm Thúy Hương - GVCC Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân, TS. Đỗ Thị Tươi - Trưởng Khoa Quản lý nguồn nhân lực ĐHLĐXH, TS. Bùi Sỹ Tuấn - Phó Chánh Văn phòng – Văn phòng Bộ LĐTBXH; nhà tuyển dụng Đỗ Thị Yến – Giám đốc Công ty GPO, cựu sinh viên Trần Hải Nam - Phụ Trách Bộ phận Nhân sự và Truyền thông - Tập đoàn Sun* (Nhật Bản), Nguyễn Thu Trang (QN5A)….Về phía Trường Đại học Công đoàn có sự tham gia: Đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Bộ môn trong Trường và tập thể giảng viên khoa Quản trị nhân lực.

Trong thời gian làm việc, Nhà trường và Khoa đã nhận được những ý kiến đóng góp giá trị vào rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực hướng tới thích ứng với sự thay đổi thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay. Trọng tâm là cập nhật kiến thức chuyên ngành gắn với thực tiễn trong và ngoài nước, tăng cường kỹ năng mềm, phương pháp nghiên cứu, kỹ năng thực hành, thực tế cho sinh viên.

Cụ thể, các tham luận, phát biểu đánh giá và góp ý một số nội dung của Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, ghi nhận những đề xuất tích cực của Nhà trường và Khoa với bản thảo chương trình đào tạo mới, tăng cường tính liên thông giữa các ngành đào tạo đặc biệt 3 ngành đào tạo Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quan hệ lao động. Các học phần được điều chỉnh, bổ sung đã có sự kế thừa, tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại học cùng đào tạo ngành Quản trị nhân lực. Đặc biệt, ý kiến đóng góp của các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên chỉ rõ những kiến thức, kỹ năng cần trang bị cho sinh viên hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, giúp người học sau khi tốt nghiệp thích ứng nhanh với môi trường, điều kiện và những đòi hỏi trong công việc. 

Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

TS. Đỗ Thị Tươi - Trưởng Khoa Quản lý nguồn nhân lực ĐHLĐXH

 

Cựu sinh viên Trần Hải Nam - Phụ Trách Bộ phận Nhân sự và Truyền thông - Tập đoàn Sun* (Nhật Bản)

Tin liên quan
Top