Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN

 

KHOA QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 308, Nhà B, Trường Đại học Công đoàn, Số 169, Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội  

Số điện thoại: 043.8.517.078

Email:  kcongdoan@dhcd.edu.vn

2. Ban Chủ nhiệm khoa

  • Trưởng khoa: Th.S Tăng Quyết Thắng

                   Email: thangtq@dhcd.edu.vn

  • Phó Trưởng khoa: Th.S Hồ Thức Hoà

                           Email: hoaht@dhcd.edu.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ      

-          Đào tạo hệ chính quy Cử nhân kinh tế, ngành QTKD, dành cho cán bộ công đoàn (thời gian 4 năm).

-          Đào tạo ngắn hạn các lớp lý luận và nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình đại học ngành QTKD.

-          Bồi dưỡng , tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn các cấp.

-          Tổ chức cho giảng viên và sinh viên nghiên cứu khoa học.

4. Đào tạo

  • Trình độ đại học ngành:   Quản trị  kinh doanh và Công đoàn
  • Đào tạo ngắn hạn

-          Đại học phần lý luận & Nghiệp vụ Công đoàn

-          Tập huấn ngắn hạn

5. Thành tích - khen thưởng

Đến nay khoa đã và đang đào tạo được trình độ đại học:

-          30 khoá tập trung cho cán bộ Công đoàn, công nhân viên chức, lao động.

121 khoá tại chức cho cán bộ Công đoàn, công nhân viên chức, lao động

Tin liên quan
Top