Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐÀO TẠO, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NHIỆM KỲ 2022-2025

         Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn về tổ chức Đại hội chi bộ - nhiệm kỳ 2022-2025; được sự nhất trí của Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn, Chi bộ Đào tạo + Giáo dục Quốc phòng và An ninh tiến hành Đại hội Chi bộ. Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng của Đảng, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Đào tạo + Giáo dục quốc phòng và an ninh và quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ Đào tạo + Giáo dục quốc phòng và an ninh; đồng thời, bầu chi ủy, bí thư và phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Cao Thắng – Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Phạm Đức Thịnh – Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng Trường và đoàn thể. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá rất cao những thành tích đã đạt được của Chi bộ; đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục; trên cơ sở đó, đồng chí đã nhấn mạnh nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ cần tập trung 4 nội dung sau: (i) Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên; (ii) Chi bộ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường về đổi mới công tác đào tạo, nghiên cứu mô hình quản lý mới cho phù hợp với thực tế; (iii) Tham mưu về công tác mở ngành đào tạo và tuyển sinh cho Nhà trường; (iv) Chủ động phát triển, mở rộng đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

         Đại hội đã tín nhiệm bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm 3 đồng chí; bầu đồng chí Hoàng Thanh Xuân làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Trương Ngọc Thắng làm Phó Bí thư Chi bộ - nhiệm kỳ 2022 – 2025.

        Chi bộ Đào tạo + Giáo dục quốc phòng và an ninh đặt niềm tin lớn vào sự thành công của đại hội chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy, trách nhiệm của đảng viên với đại hội càng to lớn hơn. Đại hội mong rằng các đại biểu sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ của người đảng viên vào sự thành công của Đại hội. Đại hội giao cho Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của đại hội đảng các cấp để hoàn thiện, xây dựng chương trình và có kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Đào tạo + Giáo dục Quốc phòng và An ninh đã đề ra./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ:

Nguồn: PGS,TS. Hoàng Thanh Xuân – Bí thư Chi bộ

Tin liên quan
Top