Tin Hoạt động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ VÀ TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

          Thực hiện công văn số 2127/BGDĐT-GDTC ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá.Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Trường Đại học Công đoàn tổ chức hưởng ứng “Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc là từ ngày từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2021” với những khẩu hiệu và các hoạt động hưởng ứng rất cụ thể.


Ban Biên tập website

                            

 

Tin liên quan
Top