Tin Hoạt động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU, LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM NHÂN SỰ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-Cp ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; công văn số 4732/BGDĐT- TĐKT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023, ngày 10/3/2023; thực hiện thông báo số 230/TB-ĐHCĐ, ngày 19/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị giới thiệu, lấy phiếu tín nhiệm nhân sự xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú tại Hội trường A.


Hội nghị có sự tham dự của: TS. Lê Cao Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Dương Thị Thanh Xuân - Phó hiệu trưởng; Lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng cho biết danh hiệu Nhà giáo Ưu tú là danh hiệu cao quý mà Nhà nước trao tặng cho các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục có tài cao, đức rộng và có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp trồng người. Giới thiệu nhân sự xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú là nhiệm vụ chung, đồng thời là vinh dự và tự hào của Trường Đại học Công đoàn. Qua rà soát các tiêu chuẩn, tập thể lãnh đạo Nhà trường nhất trí giới thiệu tại Hội nghị TS. Dương Thị Thanh Xuân - Phó Hiệu trưởng là nhân sự lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Sau khi thông qua các điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho TS. Dương Thị Thanh Xuân - Phó Hiệu trưởng, toàn thể Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú theo hình thức bỏ phiếu kín. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch./.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Quang cảnh Hội nghị Họp giới thiệu, Bỏ phiếu tín nhiệm

PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu

Ths. Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng phòng Tổ chức dẫn chương trình


Ths. Nguyễn Phương Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy trình bỏ phiếu

Toàn thể Viên chức, người lao động Nhà trường tiến hành bỏ phiếu 

Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 

 

Tin liên quan
Top