Tin Hoạt động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ THÚC ĐẨY THANH TRA LAO ĐỘNG VỮNG MẠNH - BỘ LAO ĐỘNG HOA KỲ

        Chiều 14/03/2014, thực hiện kế hoạch thỏa thuận giữa dự án IRPP (Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy thanh tra lao động vững mạnh tại Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/6/2013), trường Đại học Công đoàn đã có buổi tiếp và làm việc với Ban quản lí Dự án hỗ trợ thực hiện Pháp luật lao động và thúc đẩy thanh tra lao động vững mạnh của Bộ lao động Hoa Kỳ. Về phía trường Đại học Công đoàn có TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Hiệu trưởng và các cán bộ, giảng viên Nhà trường. Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Hiệu trưởng đã tổng kết và đánh giá về những kết quả  của dự án đồng thời đưa ra những phương hướng mới để dự án có được kết quả tốt hơn nữa.                                 Dưới đây là một số hình ảnh: 

Tin liên quan
Top