Tin Hoạt động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN PHỐI HỢP LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC - VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

          Nằm trong Kế hoạch nghiên cứu đề tài cấp Tổng Liên đoàn: “Vai trò của công đoàn trong nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”, ngày 01/8/2022, tại tỉnh Sóc Trăng, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức tọa đàm khoa học: Vai trò của công đoàn trong nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

         Tham dự tọa đàm khoa học có đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Phạm Minh Mẫn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Dương Quốc Việt – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Sóc Trăng; đồng chí Lâm Thanh Thiên - Trưởng phòng việc làm, tiền lương,  Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Sóc Trăng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và gần 20 cán bộ công đoàn cơ sở; một số giám đốc doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh Sóc Trăng.

          Về phía Trường Đại học Công đoàn có PGS,TS. Hoàng Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Đào tạo, cùng các đồng chí cán bộ giảng viên Nhà trường.

         Tọa đàm đã nêu rõ: nhằm nâng cao năng suất lao động cho người lao động tại các doanh nghiệp, nhiều văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương đã được ban hành như Chỉ thị số 07 ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia; Kế hoạch 81b-KH/TLĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia; Chương trình số 1306/CTr-TLĐ ngày 15/8/2019 của Tổng LĐLĐVN về “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023”; Đề án số 1712/ ĐA-TLĐ ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Tổng LĐLĐVN về việc Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019- 2023. Các tham luận và nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu đã tập trung vào các lĩnh vực cơ bản sau:

        Thứ nhất, Công đoàn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ về giá trị của nâng cao năng suất lao động;

        Thứ hai, Công đoàn tham gia quản lý với người SDLĐ về đổi mới và áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến qui trình, điều kiện làm việc góp phần nâng cao năng suất lao động;

        Thứ ba, Công đoàn tham gia quản lý với người SDLĐ về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng cho người LĐ góp phần nâng cao năng suất lao động;

        Thứ tư, Công đoàn phối hợp với người SDLĐ phát động các phong trào thi đua, lao động sáng tạo và khen thưởng động viên người lao động nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động;

        Thứ năm, Công đoàn tham gia với người SDLĐ xây dựng và phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật trong doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động;

        Thứ sáu, Công đoàn đại diện tập thể người lao động trong công tác thương lượng, đối thoại, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với người SDLĐ nhằm phân phối phúc lợi hợp lý giảm thiểu bất bình đẳng thúc đẩy nâng cao năng suất lao động;

        Thứ bảy, Công đoàn đảm bảo hài hòa, hợp lý lợi ích trong phân chia giữa người lao động và người SDLĐ nhằm nâng cao năng suất lao động;

        Thứ tám, Để nâng cao năng suất lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc trăng, nhiều đồng chí đã đưa ra các giải pháp đồng bộ và có khả thi.

       Thay mặt, Ban tổ chức toạ đàm, đồng chí Hoàng Thanh Xuân đã trân trọng cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt, Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí đại diện cho các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh Sóc Trăng; các nhà khoa học, các chuyên gia, các cán bộ Công đoàn cơ sở, các chủ doanh nghiệp đã tâm huyết viết bài và dành thời gian quý báu để tham dự, phát biểu và đóng góp cho sự thành công của buổi tọa đàm./.

Sau đây là một số hình ảnh của toạ đàm khoa học:

Nguồn: PGS.TS Hoàng Thanh Xuân- Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng Phòng Đào tạo

 

Tin liên quan
Top