Tin Hoạt động

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN GÓI THẦU LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH LẮP ĐIỀU HÒA CHO CÁC NHÀ GIẢNG ĐƯỜNG C, D

 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tin liên quan
Top