Tin Hoạt động

RÀ SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2

Nhằm chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam  đến khảo sát đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2, ngày 07/07/2023, trường Đại học Công đoàn đã tiến hành kiểm tra, rà soát các hoạt động phục vụ cho chương trình.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo, TS. Nguyễn Đức Tĩnh- Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã chỉ đạo quyết liệt tại buổi họp về công tác chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2.  Phó Hiệu trưởng yêu cầu từng đơn vị báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị và nhấn mạnh các công việc cần tập trung rà soát lại, chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo nhân lực, vật lực phục vụ kiểm định.

Sau cuộc họp, đoàn kiểm tra do TS. Nguyễn Đức Tĩnh Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan đến từng giảng đường, từng phòng làm việc, khuôn viên xung quanh trường, kí túc xá, phòng y tế…Qua quá trình kiểm tra, rà soát cho thấy các đơn vị đã khẩn trương, chủ động triển khai các công việc chuẩn bị phục vụ cho hoạt động kiểm định; khuôn viên trường và các giảng đường, phòng làm việc đều được dọn dẹp, trang hoàng theo đúng các yêu cầu đặt ra.

Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, tập thể viên chức, người lao động Nhà trường đều nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2023./.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Toàn cảnh buổi họp

TS. Nguyễn Đức Tĩnh -  Phó Hiệu trưởng chủ trì buổi họp chuẩn bị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2

TS. Nguyễn Đức Tĩnh và đoàn kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị tại phòng họp Quốc tế

TS. Nguyễn Đức Tĩnh và đoàn kiểm tra rà soát công tác trang trí bảng tin các đơn vị 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Trưởng đoàn kiểm tra thông tin trên bảng tin các đơn vị

TS. Nguyễn Đức Tĩnh và đoàn kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị tại khuôn viên Nhà trường 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại thư viện 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh và đoàn kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị tại ký túc xá 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh và đoàn kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị tại phòng y tế

TS. Nguyễn Đức Tĩnh -Trưởng đoàn kiểm tra chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng phương án đón đoàn kiểm định đến quan sát thực tế tại đơn vị.

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Tin liên quan
Top