Tin Hoạt động

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NĂM 2020

       Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tổ chức nghiệm thu đề tài “Thời cơ và thác thức đối với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0” do Trường Đại học Công đoàn chủ trì và thực hiện

Căn cứ hợp đồng số 12/2019/HĐ-SKHCN ngày 14/3/2019 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên với Trường Đại học Công đoàn về việc thực hiện đề tài “Thời cơ và thách thức đối với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0” do TS. Dương Thị Thanh Xuân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm chủ nhiệm đề tài, và Quyết định số 74/QĐ-SKHCN ngày 21/4/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài; ngày 07/5/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Trường Đại học Công đoàn đã tham gia Hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học do Nhà trường chủ trì và thực hiện.

Thành phần dự Hội nghị gồm có: Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh Hưng Yên; Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh; Lãnh đạo Sở, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN; Đại diện Lãnh đạo, Ban chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Công đoàn; Phóng viên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên, Báo Hưng Yên đến dự và đưa tin Hội nghị.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động lớn đến thị trường lao động nói chung và thị trường lao động Hưng Yên nói riêng, việc nghiên cứu đề tài “Thời cơ và thách thức đối với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0” để chỉ ra những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội, thách thức đối với công nhân lao động có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn; nhất là đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tập thể tác giả đề tài “Thời cơ và thách thức đối với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0” do TS. Dương Thị Thanh Xuân làm chủ nhiệm. Đề tài đã hệ thống hóa các khái niệm, đặc điểm, bản chất, các nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công nhân lao động, các khái niệm về công nhân lao động và cơ hội, thách thức đối với công nhân lao động trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Từ đó, đưa ra những đánh giá về thời cơ và thách thức đối với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của người lao động trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, Đề tài cần làm khách quan hơn khi thực hiện khảo sát, nghiên cứu ba nhóm ngành Công nghiệp, điện tử; Dệt may, giày da và sản phẩm từ cao su và plastic và bổ sung thêm phương pháp thống kê mô tả và so sánh vào nghiên cứu này.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp các phân tích thực trạng, bộ tư liệu, thông tin về thời cơ và thách thức đối với công nhân lao động, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho các cơ quan quản lý Nhà nước, đề xuất các giải pháp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, các ban ngành liên quan trong việc nâng cao khả năng thích ứng của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Kết quả thực hiện Đề tài: Đạt yêu cầu.

 

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Tin liên quan
Top