Tin Hoạt động

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHU DU LỊCH QUỐC GIA HỒ HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2030

Ngày 11/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ - UBND Tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030” do Tiến sĩ Đỗ Thị Tuyết- Khoa Quản trị Nhân lực- Trường Đại học Công đoàn chủ nhiệm đề tài.


Quang cảnh Hội nghị

Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên của Hội đồng khoa học và công nghệ đến từ Sở Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các Hội KH&KT Tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình;

Về phía trường Đại học Công đoàn có sự tham dự của TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn; TS. Đỗ Thị Tuyết- Giảng viên cao cấp Khoa Quản trị Nhân lực-Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài.

Những năm gần đây, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trong ngành du lịch được quan tâm, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển, thu hút du khách trong, ngoài nước đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Qua nghe báo cáo tóm tắt của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh nhận định: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu du lịch QUốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030” là đề tài có tính thời sự và bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, của Tỉnh ủy; trình tự thực hiện đề tài đảm bảo căn cứ pháp lý, tính khoa học, tính hệ thống, tính khách quan và tính mới mang ý nghĩa lớn về giá trị nghiên cứu. 

Có thể khẳng định, nguồn nhân lực có tác động trực tiếp tới sự phát triển của ngành du lịch, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Cùng với sự gia tăng của lượng khách, cơ sở vật chất được đầu tư, ngành du lịch tỉnh Hòa Bình đã và đang chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khắc phục những hạn chế, tạo sự chuyên nghiệp hướng tới phát triển bền vững, thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm.

Buổi tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài được hội đồng đánh đánh giá cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình trong thời gian tới./.

Dưới đây là một số hình ảnh:


TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Tin liên quan
Top