Tin Hoạt động

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐỜI SỐNG NỮ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT-KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Ngày 14/9/2023, Trường Đại học Công đoàn tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do TS. Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu do TS. Lê Cao Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường là Chủ tịch hội đồng nghiệm thu; TS. Nhạc Phan Linh – Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn là Phản biện 1; ThS. Trần Thu Phương – Phó trưởng ban Ban nữ công,Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là Phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Đức Hữu – Khoa CTXH Trường Đại học Công đoàn là Ủy viên: TS. Nguyễn Hải Hoàng – Trưởng phòng Quản lý khoa học là Thư ký.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Báo cáo kết quả nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đức Tĩnh cho biết sản phẩm đề tài gồm 01 báo cáo tổng hợp, 09 chuyên đề, 01 kỷ yếu hội thảo, 01 bộ công cụ khảo sát, 01 báo cáo phân tích số liệu, 02 bài đăng tạp chí khoa học.

TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có rất nhiều yếu tố tác động tới đời sống của người công nhân nữ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt như vấn đề thị trường lao động và lao động, việc làm của người lao động trong các khu chế xuất; các chính sách bình đẳng giới của quốc gia; đặc điểm nhân khẩu học của người phụ nữ,..... Mặc dù, đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho đối tượng này nhưng vẫn còn 1 số hạn chế đơn cử như chưa có quy định cụ thể cho đối tượng là nữ công nhân, việc hướng dẫn thực hiện còn nhiều chính sách chưa cụ thể, một số chính sách còn bất cập.

Từ những thực trạng đã nêu nhóm nghiên cứu đã đưa ra 9 mục tiêu và 8 phương hướng để nâng cao đời sống nữ công nhân lao động. Bên cạnh đó, nhóm đưa ra 13 kiến nghị với Đảng và Nhà nước, 17 kiến nghị với tổ chức Công đoàn để nâng cao đời sống của nữ công nhân lao động trong các khu công nghiệp. khu chế xuất.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm. Tất cả các thành viên hội đồng đánh giá đề tài cho ý kiến đồng ý thông qua kết quả nghiệm thu đề tài; đồng thời khẳng định đề tài góp phần xác định được cơ sở khoa học về đời sống nữ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt trong các khu công nghiệp, khu chế xuất từ đó đưa ra được những kiến nghị về chính sách để hỗ trợ đối tượng này.

TS. Nhạc Phan Linh - Phản biện 1 góp ý về đề tài

ThS. Trần Thu Phương - Phản biện 2 nhận xét về kết quả của đề tài

Phát biểu kết luận, TS. Lê Cao Thắng đánh giá đề tài đã đáp ứng được mục tiêu đề ra của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các giải pháp của đề tài đưa ra sẽ là cơ sở đề kiến nghị với Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn chăm lo tốt hơn cho đời sống của người công nhân có hoàn cảnh đặc biệt trong các khu công nghiệp và khu chế xuất.

TS. Lê Cao Thắng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận

Chủ tịch hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên trong Hội đồng để hoàn thiện đề tài.

Đại biểu tham gia Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm

 

Nguyễn Văn Đức – Phòng Quản lý khoa học

Tin liên quan
Top