Tin Hoạt động

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

Ngày 05/6/2021 tại Trường Đại học Công đoàn đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giữa Trường Đại học Công đoàn và Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Lễ Khai giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công đoàn K242, K243 cho cán bộ công đoàn Giáo dục Việt Nam dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Đến dự Lễ Ký kết và Khai giảng có: đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các đồng chí đại diện cho các Ban của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; về phía Trường Đại học Công đoàn có TS. Lê Cao Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường.

Trường Đại học Công đoàn và Công đoàn Giáo dục Việt Nam là hai đơn vị có sự gắn bó, giúp đỡ và hợp tác truyền thống lâu năm. Nhằm phát huy sức mạnh của mỗi bên, tăng cường các hoạt động chia sẻ, hợp tác cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn giáo dục các cấp có kiến thức, kĩ năng công tác đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam – đồng chí Nguyễn Ngọc Ân và đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp; Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn – TS. Lê Mạnh Hùng; TS. Lê Cao Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường và TS. Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giữa 2 đơn vị.

 

 

Kết thúc Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giữa 2 đơn vị,  tiếp theo là Lễ Khai giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công đoàn K242, K243 cho cán bộ công đoàn Giáo dục Việt Nam, khóa học này sẽ cung cấp cho học viên các môn học quan trọng và cần thiết như: Lý luận cơ bản về Công đoàn Việt Nam, luật Lao động – Công đoàn, tổ chức, cán bộ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn đại diện, bảo vệ lợi ích người lao động, Quan hệ đối tác trong quan hệ lao động, Công đoàn tham gia quản lý, Công đoàn tuyên truyền, vận động người lao động, Công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động, tâm lý học lao động, tài chính, kinh tế công đoàn, bảo hiểm xã hội…./.

Dưới đây là một số hình ảnh

 

Đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch TLĐLĐVN phát biểu tại buổi Lễ

 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – đồng chí Trần Văn Thuật phát biểu tại buổi Lễ

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn – TS. Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi Lễ

 

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam – TS. Vũ Minh Đức phát biểu tại buổi Lễ

 

Học viên TS. Nguyễn Hữu Đồng – Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đại diện học viên phát biểu cảm tưởng

 

Ban Biên tập Website

 

Tin liên quan
Top