Tin Hoạt động

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÚC ĐẨY QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Ngày 25/7/2023 tới đây, Trường Đại học Công đoàn phối hợp Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Với mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực quan hệ lao động, Trường Đại học Công đoàn cùng Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Hội thảo sẽ được tổ chức sáng 25/7/2023 tại Hội trường A, Trường Đại học Công đoàn. 

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, cách tiếp cận mới về các vấn đề đặt ra đối với việc thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa công tác nghiên cứu, giảng dạy với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quan hệ lao động tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. 

Mục đích của hội thảo nhằm làm rõ các vấn đề lý luận về quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; đánh giá thực trạng quan hệ lao động tại Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư. 

Hình ảnh minh hoạt thúc đẩy lao động quan hệ lao động (Nguồn: Internet)

Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế” dự kiến quy tụ hàng trăm đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học đến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; Ban Quản lý các khu công nghiệp, chế xuất; Các hiệp hội doanh nghiệp; Các trường đại học và viện nghiên cứu…

Theo Kế hoạch, đại biểu tham dự Hội thảo sẽ tiến hành thảo luận, trao đổi học thuật những nội dung chính liên quan đến: Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; quản lý nhà nước về quan hệ lao động; vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động; đối thoại, thương lượng tập thể trong quan hệ lao động; giải quyết tranh chấp lao động và đình công; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về quan hệ lao động cũng những vấn đề liên quan khác./.

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Tin liên quan
Top