Tin Hoạt động

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”

        Thị trường lao động Việt Nam hiện nay đang chịu tác động kép của đại dịch và kỷ nguyên số, thế giới việc làm nước ta trong tương lai sẽ chứng kiến những thay đổi lớn liên quan đến người lao động và địa điểm, cách thức làm việc. Những xu hướng nổi bật như tầm quan trọng ngày càng lớn của lực lượng lao động thời vụ/ngắn hạn, nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực làm việc cho nhân viên thông qua các chương trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng, hoặc việc triển khai ngày càng rộng rãi mô hình làm việc linh hoạt… sẽ chiếm ưu thế trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, thị trường lao động trong nước sẽ cần những giải pháp toàn diện từ tất cả các bên liên quan để hướng tới nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong tình hình mới. Từ yêu cầu cấp thiết đó, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Lao động, việc làm và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số” diễn ra vào 8h00 ngày 17/11/2022 tại Hội trường A - Trường Đại học Công đoàn

          Nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số

(Ảnh minh họa - nguồn Internet)

Hội thảo là một trong những hoạt động nổi bật nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) do khoa Xã hội học làm đầu mối tổ chức. Đây là cơ hội để tập thể các cán bộ, viên chức Nhà trường, cùng với các đại biểu, các nhà khoa học giao lưu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn để cùng hướng tới mục tiêu chung được đề ra. Hội thảo sẽ tập trung làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến lao động, việc làm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề liên quan, đặc biệt ở đội ngũ cán bộ, giảng viên trường Đại học Công đoàn.

          Chương trình hội thảo sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo, đại diện các trường Đại học có đào tạo ngành Xã hội học, đại diện các doanh nghiệp, cùng với các chuyên gia, các nhà khoa học và cơ quan truyền thông, báo chí và viên chức, người lao động Nhà trường./.

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Tin liên quan
Top